Badania prenatalne

Badania prenatalne Baza wiedzy dla przyszłych mam

Bibliografia

Treść na witrynie BadaniaPrenatalne.org.pl została opracowana na podstawie następujących źródeł:

  1. Beck W. Położnictwo i ginekologia. Urban & Partner. Wydawnictwo Medyczne Wrocław 1995.
  2. Amniopunkcja i biopsja kosmówki. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 8. Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2010,06:9.
  3. Położnictwo i ginekologia. Red. Bręborowicz. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
  4. Położnictwo praktyczne i położnictwo operacyjne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
  5. Stembalska A, Łaczmańska I, Dudarewicz L. Test PAPP-A – prenatalne badanie skriningowe aneuploidii chromosmów 13, 18 i 21. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 4, zeszyt 1, 49-53, 2011.
  6. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu.

Data publikacji strony: 10.08.2012

© BadaniaPrenatalne.org.pl 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Badania prenatalne

Zespół Downa

  • Przyczyny zespołu Downa - Przyczyną zespołu Downa jest mutacja chromosomowa, która polega na obecności dodatkowego chromosomu 21. lub jego fragmentu we wszystkich komórkach ciała chorego bądź w ich części.
  • Charakterystyka osoby z zespołem Downa - Dziecko z zespołem Downa wolniej się rozwija i dłużej zachowuje się jak małe dziecko. Niemowlęta są zazwyczaj spokojniejsze niż zdrowe dzieci, mniej płaczą, rzadziej budzą się w nocy [...]

Zapotrzebowanie na magnez w ciąży

Zespół Turnera

  • Leczenie w monosomii chromosomu X - Ponieważ zespół Turnera jest chorobą wrodzoną nie można go wyleczyć, można jednak łagodzić jego objawy [...]
  • Zespół Turnera w Polsce - Pierwszy punkt konsultacyjny dla kobiet z zespołem Turnera powstał w latach 90. w Bytomiu. W 1999 roku z inicjatywy rodzin dziewczynek z monosomią chromosomu X powstało w Warszawie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z zespołem Turnera.